Nimbus Museet åbner

tor, 19/02/2015 - 17:14 -- Henrik Andersen

Gode Nimbusvenner!

Danmarks Nimbus Tourings Motorcykle Museum Nyhedsbrev, februar 2015

Museumsudvalget er i fuld gang med at gøre klar til den kommende sæson, hvor vi præsenterer den isolerede fiskekasse, som blev doneret til museet for snart mange år siden.

Det sker på den måde, at den bliver monteret på vores egen håndværkermaskine, der er blevet ”husvild” ved Industrimuseets salg af Vognhallen.

Vores grønne 36-er er udlånt til en udstilling i Odense, men i stedet har vi lånt en ordonnansmaskine, der bliver opstillet i ”sandkassen”, og sæsonens særudstilling vil relatere sig militæret, også som en markering af, at den nye 9. aprilfilm har premiere her til foråret.

Vi ville selvfølgelig meget gerne have haft vores egen ”kriger” tilbage, den har jo en ”hoved”rolle i filmen, men det tillod vores udlånsaftale med Garnisonsmuseet i Haderslev desværre ikke, derfor den valgte løsning.

Vi skal nu også i gang med at indsamle tilbud om at være opsyn på museet.
Der er i 2015 åbent fra og med d. 28. marts til og med skolernes oktoberferie på lørdage, søndage samt på helligdage og enkelte andre dage. Derudover er der åbent på fredage i skolernes sommerferie samt alle dage i ugen, hvor der er årstræf i Ry.
Vi fastholder åbningstiden til kl. 11, også på de dage, hvor Industrimuseet åbner kl. 10.

Opsynssamling:

Opstartsmødet for museets opsyn bliver afholdt på åbningsdagen:

lørdag, den 28. marts kl. 12 14

Notér venligst dato og tidspunkt allerede nu. Der vil selvfølgelig senere komme en rigtig invitation.

Det er igen i år undertegnede, Dan Zachariassen, der står for planlægning og pasning af opsyn.

Hold dig ikke tilbage med at tage endnu ét år som opsyn! Blot nogle få dage er en god hjælp. Et tilsagn om at ville være »til rådighed, hvis det kniber« er positivt. Men i min planlægning har jeg først og fremmest brug for konkrete datoer.

Du får sammen med dette nyhedsbrev et skema, som du bedes udfylde og sende til mig. Da du har modtaget det pr. e-mail, må du gerne returnere det udfyldt - som vedhæftet fil. Men du må også gerne printe det ud og returnere det som brevpost.

Send venligst skemaet retur - også hvis du ikke ønsker at være opsyn i 2015. Gerne således, at skemaet er modtaget af Dan Zachariassen senest d. 25. februar.

Ved hjælp af skemaerne opstiller jeg en foreløbig opsynsplan for den kommende sæson. Som sidste år vil jeg tilstræbe at kontakte alle pr. telefon undervejs i planlægningen. Det gør jeg, for så vidt muligt at komme så tæt på de ønsker, I hver især kommer med. Den foreløbige plan bliver sendt ud i begyndelsen af marts, og de nødvendige ændringer og rettelser følger i sæsonens løb.

Med venlig hilsen
På museumsudvalgets vegne

Dan Zachariassen
Agernvej 1, 8330 Beder Tlf.: 86 93 65 34 E-mail: zacha@webspeed.dk