Leksibus - knikserindstilling

Knikserkontaktindstillingen/platin afstanden på en Nimbus kan forholdsvist nemt indstilles, det kræver bare en kort skruetrækker og et 0.7 mm søgerblad.

 1. Indstillingen foregår fra motorens forende, ved tændingsfordeleren forrest på kamakselhuset:
 2. Demonter den lille ledning der er skruet fast på tændspolen
 3. Træk de fire tændkabler forsigtigt ud af tændspolen
 4. Skub bøjlen (8185), der fastholder tændspolen ned
 5. Fjern tændspolen. Pas på det lille fjederbelastede kul, der sidder bagerst på tændspolen
 6. Fjern rotoren (7432), der sidder på en aksel i center af tændingsfordeleren
 7. Sæt tændingsindikatoren (8121 på 8175) i midterposition, mellem S og T mærket (sidder på knastakselhuset)
 8. Tørn motoren, ved hjælp af kickstarteren, indtil knikserkontakternes (8053) berøringspal er ud for en af toppene på den firekantede aksel (akslen hvor på rotoren var placeret)
 9. Løsn skruen (7399), der bruges til at fastholde knikserkontakterne i position
 10. Kontroller knikserkontakterne. De skal være glatte på fladerne, ikke brændte og ujævne
 11. Drej på ekscenterskruen (7398), indtil der nøjagtigt er 0.7 mm mellem knikserkantaktens platiner
 12. Spænd fastspændingsskruen (7399)
 13. Spænd tændingsregulatoren, som stadig skal være i midterposition
 14. Tørn motoren indtil en af de andre toppe på akselenden er ud for knikservippearmens berøringspal
 15. Efterkontroller knikserkontaktafstanden
 16. Hvis afstanden ikke er korrekt, start fra pkt,11

 

Nogle af de reservedele der indgår i beskrivelsen:
7432 Rotor
7432 Rotor
8121-A Stilleplade for fordelerskål
8121 Stilleplade for fordelerskål
8053 Knikserkontakter
8053 Knikserkontakter
7398 Ekscenterskrue
7398 Ekscenterskrue
7399 Skrue for knikserkontakter
7399 Skrue for knikserkontakter
Leksibus - knikserindstilling, af Egil Madsen