Om DNT

DNT logo 100 x 100

Danmarks NIMBUS Touring er en landsdækkende klub for ejere af den danske motorcykel NIMBUS. Klubben kaldes i daglig tale DNT.

Danmarks Nimbus Touring er grundlagt i 1974 og fik dette navn, fordi der siden 1925 havde eksisteret en klub, der hed NIMBUS Klubben. Denne klub var oprindeligt en klub for NIMBUS kørere, men er nu en klub for ejere af den ældste Nimbus type-A/B, kaldet "Kakkelovnsrøret".

Generalforsamling

Danmarks NIMBUS Touring er organiseret som en forening, med vedtægter (se link på denne side), bestyrelse (se link på denne side) og en generalforsamling én gang hvert forår. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med en weekend på skift forskellige steder i landet.

Stiftende generalforsamling, Kalø Vig Camping, 18. maj 1974. Der ses tolv af de fremmødte sytten Nimbus.

Foto: Keld Nygaard Nielsen.


 

 

Om DNT - Stiftende generalforsamling

 

Om DNT - Medlemslisten 2008-2009

Medlemsliste

En medlemsliste udsendes til alle medlemmer når der er behov,den viste medlemsliste er lavet som et særnummer af medlemsbladet Nimbus-Tidende..

Der findes rundt om i landet 26 lokalklubber. Der foregår løbende et godt og kammeratligt samarbejde mellem Danmarks NIMBUS Touring og lokalklubberne, ligesom med den nævnte NIMBUS Klubben af 1925. Men det skal understreges, at der ikke er nogen formel organisatorisk sammenhæng mellem Danmarks NIMBUS Touring og disse klubber. Enkelte medlemmer af lokalklubber er ikke medlem af DNT.

De fleste medlemmer af Danmarks NIMBUS Touring bruger i dag deres NIMBUS som hobbykøretøj, dvs. til lejlighedsvis kørsel. Der er dog fortsat brugere af NIMBUS, for hvem denne motorcykel er deres eneste og vigtigste køretøj.

Medlemstal
Danmarks NIMBUS Tourings medlemstal har mange år været konstant stigende, til et niveau der tæller omkring halvdelen af de ca. 4.300 indregistrerede NIMBUS motorcykler i Danmark. De fleste medlemmer af Danmarks NIMBUS Touring er bosiddende i Danmark, men der er medlemmer af såvel dansk som udenlandsk oprindelse mange steder på kloden.

Plakat: Valdemar Andersen, 1924

Nimbustidende

Danmarks NIMBUS Touring udgiver fem gange om året bladet Nimbus-Tidende. Bladet er oftest på 36 – 44 sider og med farvetryk på alle sider. I bladet kan man følge med i, hvad der sker i motorcykelverdenen og i Danmarks Nimbus Touring. Man kan læse tekniske artikler, historiske redegørelser og følge med på rejseberetninger fra før og nu. Der er køb- og salgsannoncer fra medlemmerne, og der er annoncer fra værksteder for og forhandlere af Nimbus.

 

Forside af medlemsbladet Nimbus-Tidende nr. 146, april 2008. Fra en tur til Singapore 2007.

Foto: Tormod Amlien.

Om DNT - Nimbustidende 146-2008
Om DNT - Træf 1975

Årstræf

Årets største begivenhed er DNTs årstræf. I de allerførste år var det en sammenkomst fra lørdag eftermiddag til søndag formiddag. Siden har årstræffet udviklet sig til at være et arrangement over fire dage med et righoldigt program. Et fast punkt alle årene er fællesturen, hvor langt de fleste af deltagerne begiver sig ud på en landskabeligt smuk tur i én lang – meget lang – kolonne på flere hundrede Nimbusser.
Netop i forbindelse med det årlige træf viser det gode samarbejde mellem Danmarks NIMBUS Touring og lokalklubberne sig. Træffet afholdes i DNT-regi, men i praksis er det en lokalklub, der står for arrangementet.

Træf i Plejelt ved Tikøb, august 1975. Spontant slog deltagernesig ned med telte og motorcykler i en rundkreds på marken.

Foto: Ejgil Pedersen.


 

Museumsløb
Danmarks NIMBUS Tourings årlige orienteringsløb for NIMBUS afholdes forskellige steder i landet. Oprindeligt var det med udgangspunkt i et museum; deraf navnet. Det finder traditionelt sted den første lørdag i september, men der kan også forekomme "forårstræning" (som i maj 2009).

Fra starten på museumsløbet 2003. Løbsleder er Allan Rohrberg.

Foto: Jens Bisbjerg Andersen

Om DNT - Museumsløbet 1985
Udstødningsmanifold - ny type

 

 

 

Stumpemarkeder
Danmarks NIMBUS Touring er to gange om året deltager i det storebil og stumpemarked i Fredericia med en stand med salg af klubvarer og en præsentation af klubben.
Desuden deltager DNT i visse motorcykelarrangementer i hovedstadsområdet, når lejlighed byder sig.

Billedet: Udstødningsmanifold - ny type, af DNT

Nimbus-museum/arkiv
Danmarks NIMBUS Touring ejer en repræsentativ samling af NIMBUS-motorcykler og genstande med tilknytning hertil. Siden 2001 har der i "Koksskuret" ved Industrimuseet i Horsens været en permanent udstilling af Nimbus i teknisk og kulturhistorisk sammenhæng. (Se link på denne side til museet.)

Danmarks NIMBUS Tourings arkiv omfatter foruden klubarkivaler stort set samtlige produktionstegninger til Nimbus type-C, mange til Nimbus type-A/B, et omfattende billedarkiv samt NIMBUSfabrikkens lagerbøger fra 1920 til 1960. Arkivet er placeret i lejede lokaler hos et medlem af bestyrelsen, men der er adgang til arkivet efter aftale, ligesom en del af arkivet er tilgængeligt via denne hjemmeside eller et sæt tegnings-CD'er, som kan købes som klubvarer i web butikken.

9. april 1940-opstilling 2004 på Nimbus-Museet. Udstillingen ændres fra år til år.

Foto: Knud Jørgensen.

 

Om DNT - Militærnimbus
DNT topstykke type 10 (2015)

 

Klubvarer

Danmarks NIMBUS Touring sælger klubvarer fra hjemmesiden, fra træfbod, markedsboder eller museets butik en del særlige klubvarer. (Klik her for at gå til butikken)

Billedet: DNT topstykke type 10 (2015), af DNT

 

Reservedele og forhandlere
Danmarks NIMBUS Touring har i en årrække stået for eller taget initiativ til fremstilling af reservedele. Nogle af disse reservedele (støbegods så som topstykker og udblæsningsmanifolde) kan købes som klubvarer. Ellers sikrer et samarbejde med de NIMBUS- forhandlere,der annoncerer i Nimbus-Tidende, at der altid er et rimeligt lager af reservedele til rådighed.

 

Tekst og redigering: Knud Jørgensen
 
Kilde: "100 år – et "skævt" jubilæum"" (2004). Red. Allan Kløve Nyborg.

DNT logo 300 x 300 med transparant ramme