DNT BESTYRELSE

Egon Nielsen
Bestyrelsesmedlem, Formand, Medlemsliste, kontingentopkrævning, Arkiv

Benny Nielsen
Næstformand, Ungdomsudvalg

Henrik Andersen
Bestyrelsesmedlem, Webshop, Webansvarlig, Udstillingsudvalg

Simon Søgaard Ramseth
Bestyrelsesmedlem, Sekretær, Ungdomsudvalg, Aktivitetssudvalg, Træfudvalg

Ejgil Pedersen
Bestyrelsesmedlem, Støbegods, Museumsudvalg

Steen Jørgensen
Bestyrelsesmedlem, Kasserer, Aktivitetssudvalg, Træfudvalg

Carsten Grønqvist Knudsen
Bestyrelsesmedlem, Udstillingsudvalg, Ungdomsudvalg, Aktivitetssudvalg, Træfudvalg

BESTYRELSESSUPPLEANTER

Ole Kristian Sommer
Suppleant

Egon Olsen
Suppleant