Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Coronavirussituationen har, som I ved, betydet at generalforsamling d. 21. marts måtte aflyses. I henhold til vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af maj måned. Hvis vi overtræder denne regel kan vi formentlig få en godkendelse af jer...
DNT Årstræf i Aalborg udsat til 2021

DNT Årstræf i Aalborg udsat til 2021

Nimbustræffet 2020 er aflyst og udsat til 2021. Hele arrangementet med samarbejdet med Aalborg kommunes festuge flyttes til uge 31, 2021. Fra mandag d.02.08 – søndag d. 08.08. Nimbustræffet i 2021, som var planlagt til afholdelse på Sjælland, flyttes til 2022. Se...
Gratis bog til alle DNT-medlemmer

Gratis bog til alle DNT-medlemmer

BES ’Jorden rundt’ bogen er gratis for alle, der er medlem af DNT i 2019 Hvis ikke du allerede har fået en bog, men gerne vil have den, har du inden den 31. december 2019 følgende to muligheder: 1) Hent den på et af vore depoter efter forudgående aftale Randers…………....
Generalforsamling

Generalforsamling

Events Danmarks NIMBUS Touring er organiseret som en forening, med vedtægter, bestyrelse og generalforsamling én gang årligt. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med en weekend i foråret. Og på skiftende lokationer rundt omkring i landet. Stiftende...