Coronavirussituationen har, som I ved, betydet at generalforsamling d. 21. marts måtte aflyses. I henhold til vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af maj måned. Hvis vi overtræder denne regel kan vi formentlig få en godkendelse af jer medlemmer, men ingen ved, hvornår det vil blive muligt at afholde generalforsamlingen som normalt.

For at overholde regeringens og myndighedernes anvisninger, og pligten til at aflevere klubbens regnskab til erhvervsstyrelsen, er vi derfor nødt til at ændre på selve afholdelsen af generalforsamlingen.

Derfor har bestyrelsen besluttet at gennemføre generalforsamlingen på følgende måde:
Bestyrelsens beretning samt regnskab for 2019 og budget for 2021 bringes i Nimbus Tidende april 2020. Nedenfor ses dagsordenen med bestyrelsens indstilling til beslutning.

Bestyrelsen

Dagsorden iflg. vedtægterne, og indkaldelsen i NT februar
1. Valg af dirigent Beslutning: Punktet udgår.
2. Valg af referent Beslutning: Punktet udgår.
3. Bestyrelsens beretning Beslutning: Bestyrelsen forslår, at beretningen godkendes.
4. Regnskabsaflæggelse Beslutning: Bestyrelsen foreslår, at regnskabet godkendes.* [se s. 45. Red.]
5. Indkomne forslag Beslutning. Bestyrelsen foreslår, at vedtægtsændringen udsættes til behandling ved GF 2021.
6. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent Beslutning: Bestyrelsen foreslår, at budget og nuværende kontingent godkendes.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant Beslutning: Bestyrelsen foreslår genvalg af de tre best.medl. og den ene bestyrelsessuppleant.
8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant Beslutning: Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt Beslutning: Bestyrelsen foreslår, at punktet udgår.

* Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og vores eksterne revisor. Klubbens interne revisorer har, på grund af corona-krisen, ikke kunne gennemføre en revision. Den vil blive gennemført efter corona-krisen.

Såfremt der er nogen der er uenige i en eller flere af de nævnte beslutninger, bedes man fremsende en mail til dnt@nimbus.dk senest d. 26. april 2020. Der kan naturligvis også stilles spørgsmål til samme adresse inden samme frist. Alle spørgsmål/kommentarer og svar vil blive bragt her på klubbens hjemmeside www.nimbus.dk